Как се отоплява юртата

Юртата по принцип е приспособена за целогодишно ползване и добре направената юрта има изключителна топлоизолация, която й позволява да поддържа сравнително постоянна температура. Конструкцията на юртата позволява да се задържи топлия въздух, поради липсата на фуги, отвори, прозорци и др.

 

По класическия способ юртата се отоплява посредством изградено в средата огнище, а дима излиза свободно през короната /димоотвод, димник/ без да се разпространява в самата юрта.

По-съвременните варианти са с малки или по-тежки печки, като димът се извежда посредством специално изолирани тръби през тавана или стената на юртата.

Печката се използва, както за отопление, така и за готвене. Възможен е вариант и зидани печки или камини.

Възможен е вариант и зидани печки или камини, както и котел с радиатори (при ансамбъл от юрти).
За луксозния вариант е възможно монтиране на електрически или газови печки или климатици (при изградена инфраструктура).