Правила на монголската юрта

Вратата на монголската юрта винаги е обърната на юг.
На северната страна са приемали гости, тук се поставяла бебешката люлка.
Северозападната страна служела за “спалня” .
На западната, мъжка страна, се намирало ловното снаряжение.
На източната страна – кухнята.

inside mongolska

 

Входа на юртата се закривал с плъстена завеса от вълна.
В центъра – под короната – огнище или печка с димоотвеждаща тръба.
Отвън понякога се пристроявало крило, в което се вкопавал коневръз, чийто капак бил украсяван с орнаменти. Той бил обект на специално отношение и показател за богатството на семейството, тъй като отсъствието му означавало липса на собствени коне, бедност.