Български юрти – Медитационен център

Това е първият в България медитационен център в юрти. Сред великолепния ландшафт посветените получават единение с природата и постигат съвършена хармония.