За нас и контакти

За нас

Ние от фирма “Юрт” ЕООД, занимавайки се с разработването на европроекти (evroproekti.com), освен обичайните проблеми, се сблъскахме с редица препятствия, които не позволяваха на нашите клиенти да кандидатстват по ПРСР /Програмата за развитие на селските райони/. Това бяха преди всичко проблеми със статута на земята за строеж; проблеми със спазване на изискванията по ЗУТ; проблеми с изработване на технически проект – цена, време, съгласуване, оферти, индикативни цени, изпълнители и т.н. За да се намалят предварителните разходи при подготовка на проектите в частта им строителство, както и да се съкратят дългите бюрократични процедури, потърсихме друго решение.

Тъй като повечето проекти за МСП в селските райони – напр. мерки 311 и 312 (сега мярка 6.4), са за туристически услуги, изследвахме и анализирахме нормативната база и се спряхме на юртата, като съоръжение, което удовлетворява потребностите на нашите клиенти: не се влияе от ЗУТ, не изисква предварителни разходи за подготовка на технически проект и се съобразява само с изискванията на Закона за туризма.

za nas

Екипът на Български Юрти и чуждестранни гости.

Също както към всеки друг проект, ние подходихме към изграждането на юрта с цялата си сериозност и решителност. Като „градски” и „модерни” деца не бяхме убедени, че цялата конструкция ще се държи от собствената си тежест, без нито един пирон, но силното ни желание да направим продукт изцяло от Български материали и то такъв, който малцина познават, надделя. Започнахме в ранната пролет на 2010 г. Първо събрахме информация и направихме изследвания; месеци посветихме за запознаване с основните принципи на сглобяване на стандартни юрти, задълбочено изучавахме историята и традициите при изграждането на този вид жилища. |

Проучването и анализирането на всички източници, до които достигнахме, ценните исторически съвети и (не на последно място) изработването на макет, затвърди убеждението ни, че идеята ни не е абсурдна. Последваха дълги дни на избор на материали, някои от които се оказаха неефикасни, други скъпи, а трети изобщо не можахме да намерим, но нетърпението и желанието ни да видим реализацията на нашия проект поддържаше висок отборния дух.

Сега фактите са налице. Имаме готови юрти, проведохме полеви изпитания в различни атмосферни условия и получихме прекрасни резултати. Всеки който иска да развива туризъм, обича природата, милее за бъдещето на планетата, иска да кандидатства по програма с малко средства и същевременно бъде конкурентноспособен в туристическия сектор може да се възползва от нашия труд.

Фирма “Юрт” ЕООД гр. Варна е единствената фирма в България, занимаваща се с производство на Български юрти. Юртите се изработват по наши изчисления и наш дизайн изцяло от Български материали от Български производители.

За контакт с нас:
Фирма “Юрт” ЕООД
гр. Варна, ул. “Радост” 2/А
Тел: 0886738316 – Асен Боянов – за руски и български;
Тел: 0885303874 – Диана Колева – за немски и български;
Тел: 0889688025 – Даниел Тончев – за английски и български;

e-mail:
yurt.bg@gmail.com
csiik@abv.bg
А също и чрез :
evroproekti.com