Преимущества на юртата

Юртите имат много предимства, както материални, така и нематериални. Като древно преносимо жилище, юртата ни предоставя друг поглед от праволинейната експресия на съвременната култура и ни напомня, чрез кръглата си форма, за единството и взаимосвързаността на всички неща.
Юртите са лесни за сглобяване, необходими са един или два часа за непрофесионален екип от 2-3-ма души да издигнат юртата:

 Видео демонстрация на сглобяване на юрта на входа на Морската градина в гр. Варна

Юртите не попадат в обхвата на действие на ЗУТ. Безопасни и по-устойчиви на бури и ураганни ветрове 1,3-1,5 пъти от нормите за изграждане на стандартна дървена къща. Практически неразрушими от земетресения. Няма нужда от специална инфраструктура и предварителна подготовка на терена за поставяне. Малък обем – в един 20 футов контейнер могат да се поберат 15-20 съоръжения. Могат да се окажат солиден аргумент за разумно и ефективно оползотворяване на общинските, държавните и частни терени.

Юртите са с много възможни приложения – от домове за живеене, през студия и пространства за гости, до промишлени обекти. Да имаш подслон, който може да се предоставя бързо и след това да бъде пренесен или прибран в зависимост от промяната в ситуацията, е страхотно предимство.

Преносимостта и достъпността на юртите ги правят привлекателен вариант за хора, които искат да експериментират с живота в общността, преди да вземат решение за дългосрочен ангажимент и да направят големи финансови инвестиции.
Гъвкавата природа на юртата работи добре за сформирани с определена цел общности, където може да се използват за задоволяване на различните потребности във времето (например място за среща, туризъм, йога студио и др.).

Бидейки кръгла, юртата предлага по-добро използване на пространството, отколкото нейните „праволинейни колеги”, по-ефективна е за отопление, и предоставя по-малко съпротивление на вятъра. Покривната конструкция, с корона и групата ребра, представлява невероятен архитектурен ансамбъл, създаващ усещане за обем и пространство.

Овалната форма на юртата се вписва в естествената среда по-лесно от праволинейните сгради.

Юртите осигуряват здравословен вариант за хора с химическа чувствителност, защото няма токсични материали и осигурява постоянна аерация.

Съоръжението няма аналог по опазване на природната среда. През всички етапи на жизнения цикъл на продукта (т.е. добив на материал, обработка, транспортиране, производство, дистрибуция, употреба, вторична употреба, рециклиране и третиране като отпадък) не оказва негативно въздействие върху околната среда. С малка инвестиция се постигат големи резултати. Използват се налични, масово предлагани и относително евтини естествени материали.

Лечебната, творческа, и духовната същност на юртите е широко призната. Юртите изглеждат особено подходящи за някои занимания. Те често се използват за възстановителни центрове, както и за лечебни дейности, медитация, духовни практики, танци и обществени събирания. Хората изглежда спят по-добре в юртите, а често и повече сънуват. Не на последно място, струва си да се отбележи факта, че юртата действа като афродизиак, тъй като действа пряко върху либидото на хората, които я обитават.

Не на последно място е цената. Юртата няма ценови аналог като място за живеене!