Класификация на юртите

По предназначение:

Стационарни.
Разглобяеми.
Сгъваеми.
За живеене.
За еко туризъм.
За хоби туризъм.
За атракции.
За възстановки.
За гости.
За глемпинг туризъм.

Според материалите:

От естествени материали.
От изкуствени материали.
Смесени материали.