Принципи на монголската юрта

Вратата на монголската юрта винаги е обърната на юг.
На северната страна са приемали гости, тук се поставяла бебешката люлка.
Северозападната страна служела за “спалня” (например килимчета за сън от плъст, подшита с непромокаема перушина 180 х 60 см и навес от коприна).

На западната, мъжка страна, се намирало ловното снаряжение.

На източната страна – кухнята.

Входа на юртата се закривал със завеса от тепана вълна.
В центъра – под короната – огнище или печка с димоотвеждаща тръба.
Отвън понякога се пристроявало крило, в което се вкопавал коневръз, чийто капак бил украсяван с орнаменти. Той бил обект на специално отношение и показател за богатството на семейството, тъй като отсъствието му означавало липса на собствени коне, бедност.