Философия на юртата

ALIM1992

Българска юрта от yurt.bg

Сглобяването на юртата в източния фолклор се асоциира със създаването на света. Първо се поставя вратата – преход от един свят в друг. Прагът символизира границата между външния свят и света на хората. Изправяйки се в цял ръст, човекът си спомнил за Бога и издигнал купола на своя дом, правейки го прозорец към небето.

Свидетелство за представата на древните номадски народи за света: светът – голямата юрта, където куполът е символ на небето, а короната – на слънцето, пода под краката – земята, а кереге – посоките на света.