Основни разлики във видовете юрти

mongolska-iurta

Монголска юрта

Съществуват два основни вида юрти Тюркски и Монголски. Тюркските юрти се използват от казахи, киргизи и тюркмени, а монголските юрти, на практика, от останалите номадските народи в Монголия, Бурятия, Калмикия, Тува и Тибет.

Разлика между монголската и тюркската юрта:

При при тюркската юрта ребрата на покрива са извити в частта, която се съединява с решетката/стената на постройката, което прави покрива с по-куполовидна форма, а не като прав конус.

При монголските юрти ребрата на покрива са изработени от право дърво, което придава строго конусовиден вид на покрива.

 

tiurkska-iurta

Тюркска юрта

При тюркските юрти теглото на купола се разпределя чрез огънатите ребра на стените на юртата, които също са огънати, което увеличава тяхната носимоспособност.

Поради извивката на ребрата и стените, тюркската юрта има куполообразна форма, което позволява да не се слагат подпори. В монголската юрта няма извивка на ребрата на покрива и тежестта се концентрира в центъра на юртата, поради което в по-големите диаметри юрти се поставят подпори върху които се поставя короната.

Тюркската юрта на външен вид изглежда по-изящна, но монголската е по-проста, по лесно се поставя, макар че в древността, наличието на допълнителни подпори да е усложнявало превозването й с коне.

Всеки вид юрта има своите предимства и недостатъци и изобщо не е уместно да се прави разлика между тях.