Как се отоплява юртата

Юртата по принцип е приспособена за целогодишно ползване и добре направената юрта има изключителна топлоизолация, която й позволява да поддържа сравнително постоянна температура. Конструкцията на юртата позволява да се задържи топлия въздух, поради липсата на фуги, отвори, прозорци и др.

 

Юртата се отоплява по класическия способ, като по средата се издига огнище, а дима излиза свободно през короната /димоотвод, димник/ без да се разпространява в самата юрта. Отоплението може да стане и с мангал, поставен също в средата на юртата.

По-съвременните варианти са с малки печки тип „циганска любов” или по-тежки чугунени, кахлени и др., като димът се извежда посредством кюнец.

Печката се използва, както за отопление, така и за готвене. Възможен е вариант и зидани печки или камини.

В зависимост от желанието, димът се извежда или през короната или отстрани през решетката.
За луксозния вариант е възможно монтиране на климатици.