Покупка на юрта

Ние от фирма “Юрт” ЕООД, занимавайки се с разработването на европроекти evroproekti.com освен обичайните проблеми се сблъскахме с редица препятствия, които не позволяваха на нашите клиенти да кандидатстват по ПРСР /Програмата за развитие на селските райони/. Това бяха преди всичко проблеми със статута на земята за строеж; проблеми със спазване на изискванията по ЗУТ; проблеми с изработване на технически проект – цена, време, съгласуване, оферти, индикативни цени, изпълнители и т.н. За да се намалят предварителните разходи при подготовка на проектите в частта им строителство, както и да се съкратят дългите бюрократични процедури, потърсихме друго решение. Тъй като повечето проекти за МСП в селските райони – напр. мерки 312 и 311, са за туристически услуги, изследвахме и анализирахме нормативната база и се спряхме на юртата, като съоръжение удовлетворяващо нашите потребности: не се влияе от ЗУТ, не изисква предварителни разходи за подготовка на технически проект и се съобразява само с изискванията на Закона за туризма.

Екипът на Български Юрти и чуждестранни гости.

Също както към всеки друг проект, ние подходихме към изграждането на юрта с цялата си сериозност и решителност. Като „градски” и „модерни” деца не бяхме убедени, че цялата конструкция ще се държи от собствената си тежест, без нито един пирон, но силното ни желание да направим продукт изцяло от Български материали и то такъв, който малцина познават, надделя. Започнахме в ранната пролет на 2010 г. Първо събрахме информация и направихме изследвания; месеци посветихме за запознаване с основните принципи на сглобяване на стандартни юрти, задълбочено изучавахме историята и традициите при изграждането на този вид жилища. Проучването и анализирането на всички източници, до които достигнахме, ценните исторически съвети и (не на последно място) изработването на макет, затвърди убеждението ни, че идеята ни не е абсурдна. Последваха дълги дни на избор на материали, някои от които се оказаха неефикасни, други скъпи, а трети изобщо не можахме да намерим, но нетърпението и желанието ни да видим реализацията на нашия проект поддържаше висок отборния дух…

След упорит труд, ние доказахме на себе си този факт и на 11.02.2011г. в 9,15 часа, започнахме монтажа на първата ни юрта с площ 10 кв.м. Благодарение на внимателно разработената стратегия и изключително ефикасния екип, юртата беше завършена до обяд – стабилна, топла и интелигентна към бъдещето. Успехът беше отбелязан с ароматен чай от джоджен в новата юрта, която кръстихме Първа Българска юрта. Отне ни повече от година проучвания, месеци борба с геометрията и бюрокрацията и по-малко от половин ден, за да монтираме първата си юрта от 10 кв.м, но всичко това озари пътя ни за много дни напред.

Сега фактите са налице. Имаме готови юрти, проведохме изпитания в различни атмосферни условия и получихме прекрасни резултати. Всеки който иска да развива туризъм, обича природата, милее за бъдещето на планетата, иска да кандидатства по програма с малко средства и същевременно бъде конкурентноспособен в туристическия сектор може да се възползва от нашия труд.

Фирма “Юрт” ЕООД гр. Варна е единствената фирма в България, занимаваща се с производство на Български юрти. Юртите се изработват по наши изчисления и наш дизайн изцяло от Български материали от Български производители.